Redakční a publikační systém AIA3 - dokumentace


Obsah

1. Manuál k admnistračnímu centru systému AIA3

Uživatelé
Přihlášení do systému

Kategorie
Podkategorie
Soubory
Kontakty
Dokumenty
Alternativní formátování textu pomocí značek AIA
Ankety
Formuláře
Firmy
Odesílání hromadných e-mailových zpráv
Nastavení

Statistiky

Odhlášení ze systému

2. Přílohy manuálu k variantě systému AIA3 Portal

Kategorie a podkategorie ve variantě AIA3 Portal

Kontakty ve variantě AIA3 Portal

Další nastavení dokumentů ve variantě AIA3 Portal
Speciální typy dokumentů ve variantě AIA3 Portal

3. Specifikace redakčního a publikačního systému AIA3

Technická specifikace
Technické požadavky

1. Manuál k admnistračnímu centru systému AIA3


Uživatelé

Databáze uživatelů obsahuje informace o všech uživatelích redakčního systému. Každý uživatelský účet obsahuje jméno, příjmení, e-mailovou adresu, která slouží jako uživatelské jméno pro přihlášení, a přihlašovací heslo. Kromě toho ještě dvě důležité informace – zda je uživateli povoleno přihlášení do systému a jeho úroveň oprávnění.

Úrovně oprávnění

Existují dvě úrovně oprávnění:

a) běžný uživatel
Běžný uživatel může v systému provádět běžné činnosti, jako jsou vytváření a editace kategorií, podkategorií, dokumentů. Nemůže upravovat a mazat dokumenty, které vytvořil jiný uživatel. Nemůže zakládat a upravovat uživatelské účty.

b) superuživatel
Superuživatel má absolutní kontrolu nad celým systémem. Může upravovat a mazat všechny dokumenty. Může zakládat a upravovat uživatelské účty.

Vytvoření nového uživatele

Nového uživatele vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Klikněte na Vytvořit nového uživatele v sekci Redakční systém
Vyplňte všechny údaje (*) a klikněte na tlačítko vytvořit

(*) Pokud zaškrtnete položku Superuživatel, bude mít nově vytvořený uživatel oprávnění k jakékoliv činnosti v systému!

Nově vytvořený uživatelský účet je zakázán. Pro jeho povolení použijte postup, uvedený níže.

Editace existujícího uživatele

Upravovat účty ostatních uživatelů může pouze superuživatel.
E-mailovou adresu a heslo může každý upravovat jen ve svém vlastním účtu.

Uživatelský účet upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Najděte v seznamu uživatele, jehož účet chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko uložit

U vlastního účtu nelze zrušit oprávnění superuživatele. Jedná se o bezpečnostní pojistku, která zaručuje, že v systému bude existovat vždy minimálně jeden superuživatelský účet.

Povolení uživatele

Uživatelský účet povolíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Najděte v seznamu zakázaných uživatelů účet, který chcete povolit a klikněte na povolit

Nyní se tento uživatel může přihlásit do systému.

Zakázání uživatele

Uživatelský účet zakážete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Najděte v seznamu povolených uživatelů účet, který chcete zakázat a klikněte na zakázat

Vymazání uživatele

Vymazat lze pouze účet uživatelů, kteří nevytvořili (nebo neschválili) v systému žádný dokument. U uživatelů, kteří již dokumenty vytvořili (nebo schválili), je tlačítko pro vymazání neaktivní. Toto opatření je v systému obsaženo, protože každý dokument je podepsán a) uživatelem, který jej vytvořil, b) uživatelem, který jej schválil. Pokud by byly jejich účty vymazány, stal by se jejich podpis neplatným. Pokud chcete uživatele vymazat, musíte nejprve převést všechny dokumenty, které vytvořil nebo podepsal, na jiného uživatele.

Uživatelský účet vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Najděte v seznamu uživatelů účet, který chcete vymazat a klikněte na vymazat

Převod dokumentů na jiného uživatele

Dokumenty převedete na jiného uživatele následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Najděte v seznamu uživatelů účet, jehož dokumenty chcete převést a klikněte na upravit
Vyberte ze seznamu jméno uživatele, na kterého chcete dokumenty převést
Zaškrtněte typ dokumentů, které chcete převést a klikněte na tlačítko převést

Pokud převedete jak dokumenty, které uživatel vytvořil, tak dokumenty, které uživatel podepsal, je možné tohoto uživatele vymazat.

zpět na obsah

Přihlášení do systému

Pro přihlášení do administračního rozhraní klikněte na odkaz Redakční systém AIA v patičce Vaší webové stránky.
Otevře se nová stránka, na které je požadováno zadání e-mailové adresy a hesla. Po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko přihlásit.

Pokud byly zadány platné údaje, proběhne přihlášení do systému, v opačném případě je znovu zobrazen přihlašovací formulář.
Doba platnosti přihlášení je závislá na nastavení serveru, na kterém je systém provozován a může se pohybovat v rozmezí desítek minut až hodin. Proto se po určité době může stát, že bude uživatel automaticky odhlášen. Nejedná se o chybu ale o bezpečnostní nastavení. Pokud Vás server automaticky odhlásí, stačí se znovu běžným způsobem přihlásit a pokračovat v práci.

Manuálně lze přihlášení ukončit buď pomocí funkce Odhlášení ze systému, nebo vypnutím internetového prohlížeče.

zpět na obsah

Kategorie

Příloha: Kategorie a podkategorie ve variantě AIA3 Portal

Kategorie tvoří jednotlivé položky navigace. Do vytvořených kategorií lze zařazovat jednotlivé dokumenty. Počet možných kategorií není nijak omezen. Nelze vytvořit dvě kategorie se stejným názvem. Nově vytvořená kategorie je vždy neaktivní.

Vytvoření nové kategorie

Novou kategorii vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Klikněte na Vytvořit novou kategorii
Zadejte její název, případně pořadí zobrazení a klikněte na tlačítko vytvořit

Editace existující kategorie

Existující kategorii upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Najděte v seznamu kategorii, kterou chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

Povolení kategorie

Zakázanou kategorii povolíte následujícím postupem:
Najděte v seznamu neaktivních kategorii, kterou chcete povolit a klikněte na aktivní

Jakmile je kategorie povolena, je okamžitě zobrazena ve veřejné části systému včetně všech v ní zařazených dokumentů.

Zakázání kategorie

Kategorii zakážete následujícím postupem:
Najděte v seznamu aktivních kategorii, kterou chcete zakázat a klikněte na neaktivní

Jakmile je kategorie zakázána, přestane se okamžitě zobrazovat ve veřejné části systému včetně všech v ní zařazených dokumentů.

Vymazání kategorie

Kategorii vymažete následujícím postupem:
Najděte v seznamu kategorii, kterou chcete vymazat a klikněte na vymazat

Jakmile je kategorie vymazána, jsou všechny dokumenty, které v ní byly zařazeny, označeny jako nezařazené.
Spolu s kategorií jsou vymazány i všechny podkategorie, které k ní byly přiřazeny. Dokumenty z vymazaných podkategorií jsou označeny jako nezařazené.

zpět na obsah

Podkategorie

Příloha: Kategorie a podkategorie ve variantě AIA3 Portal

Podkategorie umožňují podrobnější řazení dokumentů. Můžete vytvořit neomezené množství podkategorií ke každé kategorii. Nelze vytvořit dvě podkategorie se stejným názvem, které by byly zařazeny ve stejné kategorii. Nově vytvořená podkategorie je vždy neaktivní.

Vytvoření nové podkategorie

Novou podkategorii vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Vyberte ze seznamu kategorii, ve které chcete vytvořit podkategorii a klikněte na upravit
V sekci Podkategorie klikněte na Vytvořit novou podkategorii
Zadejte název, případně pořadí zobrazení nové podkategorie a klikněte na vytvořit

Editace existující podkategorie

Existující podkategorii upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Vyberte ze seznamu kategorii, ve které je podkategorie zařazena a klikněte na upravit
V seznamu najděte podkategorii, kterou chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

Povolení podkategorie

Zakázanou podkategorii povolíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Vyberte ze seznamu kategorii, ve které je podkategorie zařazena a klikněte na upravit
V seznamu najděte podkategorii, kterou chcete povolit a klikněte na povolit

Jakmile je podkategorie povolena, je okamžitě zobrazena ve veřejné části systému včetně všech v ní zařazených dokumentů.

Zakázání podkategorie

Podkategorii zakážete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Vyberte ze seznamu kategorii, ve které je podkategorie zařazena a klikněte na upravit
V seznamu najděte podkategorii, kterou chcete zakázat a klikněte na zakázat

Jakmile je podkategorie zakázána, přestane se okamžitě zobrazovat ve veřejné části systému včetně všech v ní zařazených dokumentů.

Vymazání podkategorie

Podkategorii vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kategorie
Vyberte ze seznamu kategorii, ve které je podkategorie zařazena a klikněte na upravit
V seznamu najděte podkategorii, kterou chcete vymazat a klikněte na vymazat

Jakmile je kategorie vymazána, jsou všechny dokumenty, které v ní byly zařazeny, zobrazovány v nadřazené kategorii.

zpět na obsah

Soubory

Soubory, které jsou uloženy v databázi souborů, lze libovolně připojovat do kteréhokoliv dokumentu. Systém automaticky rozpozná, zda se jedná o obrázek, nebo o jiný typ souboru. Obrázky jsou zobrazeny přímo, ostatní typy souborů jsou zobrazeny jako odkaz ke stažení.

Vytvoření nového souboru

Nový soubor vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Soubory
Klikněte na Vytvořit nový soubor
Zadejte název a cestu k souboru na Vašem počítači a klikněte na tlačítko vytvořit

Hromadné vytvoření více souborů

Více souborů najednou vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Soubory
Klikněte na Vytvořit více souborů najednou
Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubory na Vašem počítači, které chcete přenést
Klikněte na tlačítko Odeslat
Jakmile jsou všechny soubory odeslány, klikněte na Po dokončení nahrávání souborů klikněte zde

Nově vytvořené sobory jsou do databáze uloženy pod stejnými názvy, jakými byly pojmenovány na Vašem počítači

Editace existujícího souboru

Existující soubor upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Soubory
Najděte v seznamu soubor, který chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

Vymazání existujícího souboru

Soubor vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Soubory
Najděte v seznamu soubor, který chcete vymazat a klikněte na upravit

Pokud byl vymazaný soubor připojen k některému dokumentu, je z něj automaticky odstraněn.

Filtr názvů souborů

Protože souborů může v databázi existovat velké množství, obsahuje systém pro jednodušší orientaci filtr názvů souborů.
Kliknutím na tlačítko s písmenem nebo číslem budou zobrazeny pouze ty soubory, jejichž název začíná vybraným znakem.
Pokud chcete zobrazit všechny soubory, klikněte na tlačítko zobrazit vše.

Prohlížeč souborů

Kliknutím na otevřít prohlížeč souborů je otevřeno nové okno prohlížeče souborů. V něm jsou zobrazeny náhledy souborů a jejich názvy. Po kliknutí na náhled je obrázek zobrazen v plné velikosti ve stejném formátu, jako na webových stránkách.

zpět na obsah

Kontakty

Příloha: Kontakty ve variantě AIA3 Portal

Kontakty, které jsou uloženy v databázi kontaktů, lze zobrazovat ve veřejné části systému v sekci Kontakty, připojovat je do dokumentů nebo označit jako důležité – ty jsou pak zobrazeny ve zvláštní sekci ve veřejné části systému.

Vytvoření nového kontaktu

Nový kontakt vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kontakty
Klikněte na Vytvořit nový kontakt
Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko vytvořit

Nově vytvořený kontakt je neveřejný.

Editace existujícího kontaktu

Existující kontakt upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kontakty
Najděte v seznamu kontakt, který chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

Zveřejnění kontaktu

Neveřejný kontakt zveřejníte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kontakty
V seznamu neveřejných najděte kontakt, který chcete zveřejnit a klikněte na veřejný

Jakmile je kontakt zveřejněn, je okamžitě zobrazen ve veřejné části systému v sekci Kontakty.

Zneveřejnění kontaktu

Veřejný kontakt zneveřejníte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kontakty
V seznamu zveřejněných najděte kontakt, který chcete zneveřejnit a klikněte na neveřejný

Jakmile je kontakt zneveřejněn, okamžitě se přestane zobrazovat ve veřejné části systému v sekci Kontakty.

Důležité kontakty

Kontakt nastavíte jako důležitý následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na  Kontakty
V seznamu najděte kontakt, který chcete nastavit jako důležitý a klikněte na důležitý

Jakmile je kontakt nastaven jako důležitý, je okamžitě zobrazen ve speciální sekci Důležité kontakty ve veřejné části systému.

Vymazání existujícího kontaktu

Kontakt vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Kontakty
Najděte v seznamu kontakt, který chcete vymazat a klikněte na vymazat

Pokud byl kontakt připojen k některému dokumentu, je z něj automaticky odstraněn.

zpět na obsah

Dokumenty

Příloha: Další nastavení dokumentů ve variantě AIA3 Portal

Do každého dokumentu lze připojit neomezené množství příloh z databází souborů, kontaktů, anket a formulářů. Rovněž lze připojit jiný existující dokument.
Dokumenty lze zařadit do vytvořených kategorií nebo podkategorií.
Každému dokumentu lze zadat jeho platnost, takže se automaticky začne zobrazovat podle zadaného data zahájení platnosti, po datu ukončení se zobrazovat přestane. Díky tomu je možné předem vytvořit a naplánovat publikování informací.

Nově vytvořený dokument je vždy neaktivní a čeká na schválení. Běžný uživatel může při vytváření nebo editaci dokumentu vybrat superuživatele, kterému bude odeslána žádost o schválení dokumentu. Pokud dokument vytváří superuživatel, žádost o schválení se neodesílá.

Běžný uživatel může upravovat a mazat pouze ty dokumenty, které sám vytvořil. Superuživatel může upravovat a mazat kterýkoliv dokument. Pouze superuživatel může dokumenty schvalovat nebo přesouvat do neaktivních.

Uživatel si může zobrazit náhled libovolného článku (tedy i neschváleného) v rámci grafického zpracování veřejné části systému. Stačí kliknout na název dokumentu v seznamu dokumentů.

Systém obsahuje inteligentní součást, která v textu rozpozná www nebo e-mailovou adresu a automaticky ji převede na klikatelný odkaz. Díky tomu není třeba při vytváření dokumentů zadávat žádné HTML značky.

Vytvoření nového dokumentu

Nový dokument vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Dokumenty
Klikněte na Vytvořit nový dokument
Zadejte název, text a platnost dokumentu
Vyberte kategorii nebo podkategorii, do které má být dokument zařazen, případně pořadí zobrazení
Pokud nemáte oprávnění superuživatele, vyberte ze seznamu jméno superuživatele, kterému má být zaslána žádost o schválení dokumentu
Klikněte na ikonu Uložit

Nyní můžete k nově vytvořenému dokumentu připojit přílohy. Ve spodní části okna vyberte obrázek, soubor, kontakt, anketu, formulář nebo související dokument, který chcete k dokumentu připojit a klikněte na tlačítko připojit.
Počet připojených příloh není omezen.

Pokud chcete připojenou přílohu odpojit, najděte ji v seznamu příloh a klikněte na odstranit.

Editace existujícího dokumentu

Existující dokument upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Dokumenty
Vyberte ze seznamu dokument, který chcete upravit a (pokud k tomu máte oprávnění) klikněte na  upravit
Zadejte název, text a platnost dokumentu
Vyberte kategorii nebo podkategorii, do které má být dokument zařazen
Pokud nemáte oprávnění superuživatele, vyberte ze seznamu jméno superuživatele, kterému má být zaslána žádost o schválení dokumentu
Klikněte na ikonu Uložit

Rovněž zde můžete přidávat nebo odebírat připojené přílohy. Ve spodní části okna vyberte obrázek, soubor, kontakt, anketu, formulář nebo související dokument, který chcete k dokumentu připojit a klikněte na tlačítko připojit.
Počet připojených příloh není omezen.

Pokud chcete připojenou přílohu odpojit, najděte ji v seznamu příloh a klikněte na odstranit.

Běžný uživatel může upravovat pouze dokumenty, které sám vytvořil.

Pokročilé formátování textu

Příloha: Alternativní formátování textu pomocí značek AIA

Kromě základního formátování, které provádí systém automaticky, můžete při vytváření nebo editaci dokumentu ovlivňovat vzhled textu. Aby tato činnost byla co možná nejjednodušší, systém obsahuje vestavěný grafický editor, pomocí kterého lze vzhled textu snadno ovlivňovat.

Ovládání grafického editoru je intuitivní a velmi podobné práci s textovými procesory kancelářských balíků Microsoft Office nebo OpenOffice.org. Podržením kurzoru myši nad jednotlivými tlačítky v menu grafického editoru se po chvíli zobrazí nápověda s názvem funkce, kterou požadované tlačítko ovládá.

Vložení obrázku do textu

Do textu je možné vložit obrázek pomocí přetažení myší buď z okna prohlížeče souborů nebo jiného okna (například otevřeného detailu obrázku ze sekce Soubory. Rovněž lze takto vložit obrázek, umístěný jinde na Internetu.
Rozměry vloženého obrázku lze upravovat kliknutím myší na obrázek a tažením zvýrazněných okrajů obrázku.

Schvalovací proces

Pokud nemáte oprávnění superuživatele, můžete požádat o schválení dokumentu některého ze superuživatelů.
Žádost o schválení dokumentu zašlete následujícím postupem:
Při vytváření nebo editaci dokumentu vyberte ze seznamu jméno superuživatele, kterého chcete o schválení požádat
Klikněte na tlačítko vytvořit (při vytváření) nebo uložit změny (při editaci)
Tím se odešle žádost o schválení dokumentu na e-mailovou adresu vybraného superuživatele.

Superuživatel si tento dokument může zobrazit buď kliknutím na název dokumentu v seznamu neaktivních dokumentů, nebo na odkaz, který je přiložen v žádosti o schválení dokumentu. Před tím musí být do systému přihlášen.

Platnost dokumentů

Každý dokument má nastavenu platnost.
Hodnota pole Od: určuje, od kterého data bude dokument zobrazen ve veřejné části systému.
Po uplynutí data, zadaného v poli Do:, bude zobrazení dokumentu ve veřejné části ukončeno a v redakční části systému se dokument zařadí do sekce Propadlé dokumenty.
Pokud chcete, aby se propadlý dokument znovu začal zobrazovat ve veřejné části systému, klikněte na upravit a změňte hodnoty Od: a Do:.

Nastavení dokumentu jako homepage

Neplatí pro variantu AIA3 Portal, viz. Příloha: Další nastavení dokumentů ve variantě AIA3 Portal

Jeden z dokumentů musí být vždy nastaven jako homepage – stránka, která se zobrazí při zadání www adresy.

Dokument jako homepage nastavíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Dokumenty
Vyberte ze seznamu aktivních dokument, který chcete nastavit jako homepage a klikněte na upravit
Zaškrtněte políčko homepage a klikněte na ikonu Uložit

Tím se automaticky zruší homepage původní.

Pokud je dokument nastaven jako homepage, je jako výchozí stránka zobrazován i přesto, že jeho platnost vypršela a byl zařazen mezi propadlé dokumenty.
Dokument, nastavený jako homepage, nelze vymazat, dokud není jako homepage nastaven dokument jiný.

Komentáře pod dokumenty

Pod každým dokumentem je možné aktivovat komentáře. Vkládání komentářů je chráněno několikanásobným antispamovým filtrem proti nežádoucím reklamním příspěvkům spamových robotů.
Přihlášený administrátor může jednotlivé příspěvky mazat kliknutím na odkaz vymazat pod příslušným komentářem.

Komentáře pod dokumentem povolíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Dokumenty
Vyberte ze seznamu aktivních dokument, u kterého chcete povolit komentáře a klikněte na upravit
Zaškrtněte políčko Aktivovat komentáře a klikněte na ikonu Uložit

Potlačení automatické hlavičky a patičky v dokumentu

Zaškrtnutím políčka Vypnout automatickou hlavičku a Vypnout automatickou patičku lze v dokumentu potlačit zobrazování  hlavičky a patičky, jejichž obsah je zadán v Nastavení.

Vymazání existujícího dokumentu

Dokument vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Dokumenty
Najděte v seznamu dokument, který chcete vymazat a (pokud k tomu máte oprávnění) klikněte na vymazat

Pokud byl dokument připojen jako související k jinému dokumentu, je z něj automaticky odstraněn.
Běžný uživatel může vymazat pouze dokumenty, které sám vytvořil.
Dokument, který je nastaven jako homepage, nelze vymazat.

zpět na obsah

Alternativní formátování textu pomocí značek AIA

Může nastat situace, kdy bude třeba vytvořit nebo upravit dokument ve chvíli, kdy nebude možné do systému přistupovat pomocí běžného webového prohlížeče, ale například pomocí mobilního telefonu nebo PDA a nebude proto možné využívat funkcí vestavěného grafického editoru. Pro takové případy systém AIA3 obsahuje alternativní možnost formátování textu pomocí jednoduchých značek, zadávaných přímo do textu.

Pokud například chcete, aby některá věta byla vypsána tučným písmem, napíšete ji následujícím způsobem:

tučně//Věta, která má být vypsána tučně//tučně

Značka tučně// určuje, kde má tučný text začínat, značka //tučně určuje, kde tučný text končí.

Seznam formátovacích značek AIA

tučně//Tučný text//tučně
podtrženě//Podtržený text//podtrženě
kurzíva//Text kurzívou//kurzíva
nadpis1//Nadpis velikostí 1//nadpis1
nadpis2//Nadpis velikostí 2//nadpis2
nadpis3//Nadpis velikostí 3//nadpis3
nadpis4//Nadpis velikostí 4//nadpis4
modře//modrý text (html barva blue)//modře
červeně//červený text (html barva red)//červeně
zeleně//zelený text (html barva green)//zeleně
žlutě//žlutý text (html barva yellow)//žlutě
odkaz1//http://www.seznam.cz//odkaz1/odkaz ve stejném okně//odkaz
odkaz2//http://www.seznam.cz//odkaz2/odkaz v novém okně//odkaz
adresa//jan.novak@seznam.cz//adresa/e-mail//odkaz
uprostřed//text vystředěný na stránce//uprostřed
obrázekL//file12.jpg//obrázekL (obrázek, obtékaný textem, zarovnaný vlevo, text vpravo, file12.jpg = název souboru v systému)
obrázekP//file12.jpg//obrázekP (obrázek, obtékaný textem, zarovnaný vpravo, text vlevo, file12.jpg = název souboru v systému)

Značky lze libovolně kombinovat, jednotlivé značky musí být odděleny mezerou:

tučně// podtrženě// kurzíva//Tučná podtržená kurzíva//kurzíva //podtrženě //tučně

Formátování, které bylo vytvořeno pomocí značek AIA, je plně kompatibilní se standardním formátováním pomocí grafického editoru a je možné oba způsoby libovolně kombinovat.

zpět na obsah

Ankety

Ankety, které jsou uloženy v databázi anket, lze zobrazovat ve veřejné části systému v sekci Ankety a připojovat je do dokumentů.

Vytvoření nové ankety

Novou anketu vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Ankety
Klikněte na Vytvořit novou anketu
Zadejte otázku a možné odpovědi
Pokud chcete umožnit hlasovat jen jednou z každí IP adresy, zaškrtněte políčko Umožnit hlasovat jen jednou ze stejného počítače
Pokud chcete umožnit hlasovat ze stejné IP adresy vícekrát, ale až po uplynutí časové prodlevy, zadejte délku minimálního intervalu mezi dvěma hlasováními do políčka Umožnit hlasovat znovu po
Klikněte na tlačítko vytvořit

Nově vytvořená anketa je neveřejná.
Anketa může mít jednu otázku a maximálně pět odpovědí.

Editace existující ankety

Existující anketu upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Ankety
Najděte v seznamu anketu, kterou chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

V editaci ankety jsou zobrazeny počty hlasů pro jednotlivé odpovědi.

Aktivace ankety

Neaktivní anketu aktivujete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Ankety
V seznamu neveřejných najděte anketu, kterou chcete aktivovat a klikněte na aktivní

Jakmile je anketa aktivována, je okamžitě zobrazena ve veřejné části systému v sekci Anketa.
Aktivní může být pouze jedna anketa. Jakmile anketu aktivujete, předchozí aktivní anketa je automaticky deaktivována.

Deaktivace ankety

Aktivní anketu deaktivujete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Ankety
V seznamu aktivních najděte anketu, který chcete deaktiovat a klikněte na neaktivní

Jakmile je anketa deaktivována, okamžitě se přestane zobrazovat ve veřejné části systému v sekci Ankety.
Pokud není žádná anketa aktivní, sekce Ankety není zobrazena.

Vymazání existující ankety

Anketu vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Ankety
Najděte v seznamu anketu, který chcete vymazat a klikněte na vymazat

Pokud byla anketa připojena k některému dokumentu, je z něj automaticky odstraněna.

zpět na obsah

Formuláře

Formuláře slouží k získávání informací od návštěvníků webových stránek. Lze je použít například jako objednávku zboží nebo pro tvorbu poptávkových dotazníků.
Obsah formuláře je zasílán pomocí e-mailu.
Formuláře lze připojovat k dokumentům jako přílohu.

Vytvoření nového formuláře

Nový formulář vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Formuláře
Klikněte na Vytvořit nový formulář
Zadejte povinné položky - jsou označeny hvězdičkou (*)
Můžete nastavit, jakým způsobem se mají položky formuláře řadit, případně zda mají být řádky barevně odlišeny
Pokud chcete, aby odesílateli přišlo potvrzení na jeho e-mailovou adresu, zaškrtněte políčko Poslat potvrzení na e-mailovou adresu z formuláře
Pokud chcete do e-mailové zprávy s potvrzením vložit vyplněný obsah formuláře, zaškrtněte políčko Vložit do potvrzení obsah formuláře
Pokud je zvoleno zasílání potvrzení, vyplňte jeho text do pole Text potvrzení
Chcete-li před formulářem zobrazovat úvodní text, zadejte jej do pole Úvodní text před formulářem
Chcete-li po odeslání formuláře zobrazit text, například poděkování, zadejte jej do pole Text, který bude zobrazen po odeslání formuláře
Chcete-li, aby po odeslání formuláře systém provedl automatické přesměrování na jinou stránku, zadejte její adresu do pole Adresa stránky, na kterou bude provedeno automatické přesměrování (můžete i určit čas, po kterém bude automatické přesměrování provedeno)
Klikněte na tlačítko vytvořit

Nyní je potřeba vytvořit jednotlivá pole formuláře.
Přesuňte se níže do sekce Položky formuláře.

V každém formuláři je jediná povinná položka, e-mailová adresa.
Vytvoříte ji s následujícím postupem:
Zadejte typ položky: textové pole - 1 řádek
Zaškrtněte políčko Toto pole je e-mailová adresa
Můžete zadat další parametry jako šířku, popisek, poznámku atd.
Klikněte na tlačítko vytvořit

Nyní můžete vytvářet další položky formuláře.
Na výběr jsou následující typy formulářových položek:

Typ Náhled HTML značka
Textové pole - jeden řádek <input type="text">
Textové pole - více řádků <textarea>
Zaškrtávací políčko <input type="checkbox">
Výběr z několika položek <select>
Přepínač <input type="radio">

Náhled formuláře je zobrazován ve spodní části okna.
Pokud chcete některou formulářovou položku upravit, klikněte na upravit.
Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko uložit.

Správnou funkčnost formulář můžete otestovat kliknutím na tlačítko otestovat formulář v jeho náhledu.

Editace existujícího formuláře

Existující formulář upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Formuláře
Najděte v seznamu formulář, který chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

Pokud chcete upravit některou formulářovou položku, přesuňte se do sekce Položky formuláře, najděte položku, kterou chcete upravit a klikněte na upravit.
Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko uložit.

Zkopírování existujícího formuláře

Formulář zkopírujete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Formuláře
Najděte v seznamu formulář, který chcete vymazat a klikněte na kopírovat

Vymazání existujícího formuláře

Formulář vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Formuláře
Najděte v seznamu formulář, který chcete vymazat a klikněte na vymazat

Pokud byl formulář připojen k některému dokumentu, je z něj automaticky odstraněn.

zpět na obsah

Firmy

Platí pouze pro variantu AIA3 Portal

Firmy, které jsou uloženy v databázi firem, lze zobrazovat ve veřejné části systému na homepage v sekci Firmy a připojovat je do dokumentů.
Je možné vytvořit tři sponzorované pozice - firmy na těchto pozicích jsou zobrazeny vždy jako první.

Vytvoření nové firmy

Novou firmu vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Firmy
Klikněte na Vytvořit novou firmu
Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko vytvořit

Nově vytvořená firma je neveřejná.

Editace existující firmy

Existující firmu upravíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Firmy
Najděte v seznamu firmu, kterou chcete upravit a klikněte na upravit
Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko uložit změny

Zveřejnění firmy

Neveřejnou firmu zveřejníte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Firmy
V seznamu neveřejných najděte firmu, kterou chcete zveřejnit a klikněte na veřejná

Jakmile je firma zveřejněna, je okamžitě zobrazena ve veřejné části systému v sekci Firmy.

Zneveřejnění firmy

Veřejnou firmu zneveřejníte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Firmy
V seznamu zveřejněných najděte firmu, kterou chcete zneveřejnit a klikněte na neveřejná

Jakmile je firma zneveřejněna, okamžitě se přestane zobrazovat ve veřejné části systému v sekci Firmy.

Sponzorované pozice

Sponzorované pozice vytvoříte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na  Firmy
V sekci Sponzorované pozice klikněte na upravit pozice
Vyberte na požadované pozici firmu ze seznamu, zadejte dobu platnosti sponzoringu a klikněte na tlačítko uložit.

Vymazání existující firmy

Firmu vymažete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Firmy
Najděte v seznamu firmu, kterou chcete vymazat a klikněte na vymazat

Pokud byla firma připojena k některému dokumentu, je z něj automaticky odstraněna.

zpět na obsah

Odesílání hromadných e-mailových zpráv

Odesílání hromadných e-mailových zpráv slouží k oslovení všech návštěvníků, kteří svou e-mailovou adresu zaregistrovali o odběru informací.

Adresy zaregistrované k odběru

Seznam e-mailových adres, které jsou zaregistrovány k odběru informací, zobrazíte následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Klikněte na Adresy zaregistrované k odběru

Vytvoření a odeslání hromadné zprávy

Hromadnou zprávu na všechny zaregistrované e-mailové adresy pošlete následujícím postupem:
Klikněte v horním menu na Uživatelé
Klikněte na Hromadný e-mail na zaregistrované adresy
Zadejte Předmět zprávy a její text
Můžete vybrat i přílohu z databáze souborů
Zprávu odešlete kliknutím na tlačítko odeslat

Automaticky je zaslána kontrolní kopie na e-mailovou adresu uživatele, který zprávu uživatelům odesílal.

zpět na obsah

Statistiky

Systém sleduje základní statistiky návštěvnosti a sledovanosti jednotlivých dokumentů.
Celkový počet přístupů na homepage se zobrazuje v hlavičce neveřejné části systému.
Počty zobrazení jednotlivých dokumentů jsou zobrazeny v závorce před názvem dokumentu v seznamu dokumentů.

Pokud je dokument nastaven jako homepage, nejsou počítána jeho shlédnutí.

Pro podrobnější statistiky lze použít služby třetích stran. Vygenerovaný měřící kód lze zadat v Nastavení systému.

zpět na obsah

Nastavení

Po kliknutí na Nastavení v horním menu můžete ovlivňovat vlastnosti systému.
Funkce, vlastnosti systému a činnosti, které lze v Nastavení provádět:

Změny uložíte kliknutím na tlačítko uložit změny.

zpět na obsah

Odhlášení ze systému

Kliknutím na možnost Odhlásit v menu je uživatel odhlášen ze systému. Tento způsob ukončení práce se systémem je doporučen, protože v tomto kroku jsou bezpečně vymazány všechny filtry a další nastavení, zadané v průběhu práce se systémem.

Znovu se lze přihlásit kliknutím na Redakční systém AIA v patičce webových stránek a zadáním e-mailové adresy a hesla.

zpět na obsah

2. Přílohy manuálu k variantě systému AIA3 Portal


Kategorie a podkategorie ve variantě AIA3 Portal

Ve variantě AIA3 Portal není možné kategorie přidávat, měnit ani mazat. Kategorie jsou pevně zadány v systému z důvodu jejich pevného rozmístění na webové stránce a zajištění jejich funkcionality. Proto nejsou položky v hlavním menu tvořeny kategoriemi, jako je tomu u standardní varianty systému AIA3, ale podkategoriemi kategorie Hlavní menu. S podkategoriemi kategorie Hlavní menu lze pracovat stejně, jako je popsáno v části Podkategorie tohoto manuálu.

zpět na obsah

Kontakty ve variantě AIA3 Portal

Ve varinatě AIA3 Portal nejsou kontakty v systému zadávány do samostatné databáze, jako ve standardní variantě systému AIA3, ale jsou tvořeny standardními dokumenty, které jsou uzařazeny do systémové kategorie Kontakty. Dokumenty z kategorie Kontakty lze formátovat běžným způsobem, jako běžné dokumenty.

zpět na obsah

Další nastavení dokumentů ve variantě AIA3 Portal

Článek dne

Zaškrtnutím políčka Článek dne je anonce na dokument zobrazena na homepage webových stránek jako první v sekci Článek dne. Tato funkce nahrazuje ve variantě AIA3 Portal funkci Homepage, obsaženou ve standardní variantě systému AIA3.

Jako článek dne může být označen vždy jen jeden dokument.
Označením nového dokumentu jako článek dne se toto označení zruší u předchozého článku dne.

Vybraný článek

Zaškrtnutím políčka Vybraný článek je anonce na dokument zobrazena na homepage webových stránek v sekci Vybrané články.

Počet vybraných článků není omezen.

zpět na obsah

Speciální typy dokumentů ve variantě AIA3 Portal

Varianta AIA3 Portal obsahuje několik speciálních sekcí, sloužících k pevně stanovenému účelu. Dokumenty do nich zařazené proto musí být vytvořeny podle daných pravidel, aby byl jejich obsah zobrazen správně.

Kalendář akcí

Dokumenty, zařazené do kategorie Kalendář akcí musí obsahovat:
Název akce
Platnost Od
Platnost Do
Text na prvním řádku bez jakéhokoliv formátování

Naši partneři

Dokumenty, zařazené do kategorie Naši partneři musí obsahovat:
Název partnera
Platnost Od
Platnost Do
Webovou adresu včetně http:// na prvním řádku bez jakéhokoliv formátování
Jeden obrázek jako přílohu (logo patnera)

Náš tip

Dokumenty, zařazené do kategorie Náš tip musí obsahovat:
Název produktu
Platnost Od
Platnost Do
Webovou adresu včetně http:// na prvním řádku bez jakéhokoliv formátování
Jeden obrázek jako přílohu (náhled produktu)

Bannery

Dokumenty, zařazené do kategorie Bannery musí obsahovat:
Název banneru
Platnost Od
Platnost Do
Webovou adresu včetně http:// na prvním řádku bez jakéhokoliv formátování
Jeden obrázek jako přílohu (banner)

Bannery jsou zobrazovány na homepage pod sekcí Vybrané články.

zpět na obsah

3. Technická specifikace redakčního a publikačního systému AIA3


Technická specifikace

Použité technologie

Redakční a publikační systém AIA3 je vytvořen pomocí následujících technologií:
XHTML
CSS
PHP
JavaScript
RSS

Kompatibilita

Systém je koncipován tak, aby dodržoval předepsané standardy a byl plnohodnotně dostupný na co možná největším množství webových prohlížečů a jiných zařízení, sloužících k procházení webových stránek.
Díky striktnímu oddělení obsahu od vzhledu a logickému strukturování textu jsou webové stránky, vytvořené pomocí systému AIA3, přístupné lidem se zrakovým postižením, protože je vždy k dispozici čistě textová verze stránek, kterou je možné správně interpretovat na speciálních čtecích zařízeních.

SEO (optimalizace pro vyhledávače)

Redakční a publikační systém AIA3 je optimalizován pro vyhledávače tak, aby využil všech legálních technik, které SEO v současné době nabízí. Systém AIA3 neobsahuje žádné nečisté způsoby optimalizace, které by mohly vést k zablokování webových stránek vyhledávači.

Antispamová ochrana

Redakční a publikační systém AIA3 obsahuje několikastupňovou antispamovou ochranu.
Komentáře pod dokumenty jsou chráněny před zahlcováním reklamou bez toho, aniž by byli jakkoliv obtěžováni běžní uživatelé.
Obsah webových stránek je chráněn před spamovými roboty, kteří na Internetu sbírají e-mailové adresy a na ty pak zasílají nevyžádanou poštu.

Komunikační kanály

Redakční a publikační systém umožňuje díky technologii RSS čtenářům sledovat, zda na Vašich webových stránkách nedošlo ke změně. Napojením na RSS kanál budou čtenáři okamžitě informováni o nových dokumentech.
Díky možnosti registrace  k odběru novinek můžete oslovit prostřednictvím hromadných e-mailů právě ty návštěvníky, kteří o to mají skutečný zájem.
Pomocí modulu Ankety můžete doplnit dokumenty o interaktivní prvek, pomocí kterého můžete zkoumat názory čtenářů na dané téma.

Jazykové mutace

Redakční a publikační systém AIA3 je profesionálně přeložen do řady jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, švédštiny. Díky použití univerzálních lokalizačních souborů je velice jednoduché celý systém přeložit do kteréhokoliv jazyka.

Technické požadavky

Požadavky na straně serveru

Apache2
PHP4 nebo PHP5
MySQL4 nebo MySQL5

Požadavky na straně klienta

Libovolný webový prohlížeč, pro plnohodnotné využití všech možností systému je potřeba podpora Javascriptu.
Pro přihlášení do administračního centra je potřeba mít povoleno používání cookies.
Pro plnou funkčnost administračního centra je potřeba navíc FlashPlayer minimáně verze 8.
Bez FlashPlayeru není možné využití funkce pro hromadné vytváření souborů.
Bez Javascriptu není možné používat vestavěný grafický editor.

Doporučené webové prohlížeče

Funkčnost redakčního a publikačního systému AIA3 je otestována a optimalizována s následujícími webovými prohlížeči v operačních systémech Microsoft Windows, Mac OS X a Linux:
zpět na obsah

Dokumentace k redakčnímu a publikačnímu systému AIA3
Verze dokumentace: 3.1
Poslední změna: 23.7.2008
Autor: Tomáš Klos
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a pozměňování kterékoliv části textu je zakázáno.